HOME     KONTAKT  

 
   
           
           
     
   

  

Rzeka Wisłoka jest prawobrzeżnym dopływem Wisły o długości 163,6 km i powierzchni zlewni 4110,2 km kw. Bierze początek na terenie województwa małopolskiego, na wysokości około 600 m n.p.m., na południowym stoku Dębiego Wierchu oraz miedzy Popowymi Wierchami a Kamiennym Wierchem. Górna część zlewni Wisłoki to górzyste tereny leśne. Na obszarze Kotliny Jasielsko-Krośnieńskiej i w dalszym biegu rzeka płynie między polami uprawnymi i łąkami oraz przez tereny zabudowy mieszkaniowej. W dolnym biegu koryto rzeki jest obwałowane. W zlewni Wisłoki występują obszary o cennych walorach przyrodniczych, prawnie chronione. Obszar źródliskowy rzeki położony jest  w granicach Magurskiego Parku Narodowego. Południowo – wschodnia część zlewni to fragment Jaśliskiego Parku Krajobrazowego. Znaczny obszar zlewni jest chroniony ze względu na walory krajobrazowe. Południową część zajmuje Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego. W środkowej części zlewni rozciągają się  znaczne fragmenty Obszarów Chronionego Krajobrazu: Pogórza Strzyżowskiego i Pogórza Ciężkowickiego. Dalej w kierunku południowym, w lewostronnej zlewni jest fragment Przecławskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu a w prawostronnej zlewni część Mielecko – Kolbuszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

 

Rzeka Jasiołka jest największym dopływem Wisłoki w granicach województwa podkarpackiego. Źródłowy strumień Jasiołki wypływa na wysokości ok. 740 m n.p.m. na zachodnich stokach Kanasiówki w Beskidzie Niskim, przy granicy ze Słowacją. Rzeka odwadnia obszar 513,2 km. kw. (ponad 12% powierzchni zlewni Wisłoki) i płynie na długości 75,9 km.


 

Rzeka Ropa jest lewobrzeżnym dopływem Wisłoki o długości 78,7 km i powierzchni zlewni 974,1 km. kw. Ropa płynie z Beskidu Niskiego przez Obniżenie Gorlickie do Kotliny Jasielsko-Krośnieńskiej. Uchodzi do Wisłoki w Jaśle.


 
     
     
     
       
     
     
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
       
         

© EKSA 2007